هفت سین با گونی

احتیاج به گونی نخی داریم.من از گونی برنجی

استفاده کردم.گونی رو به اندازه مستطیل میچینیم.

اندازش بستگی به خودتون داره.دور تا دورش رو میدوزیم و برمیگردونیم

داخلش رو با الیاف یا کاغذ یاهر چیز دیگه که حجیم نشونش بده پر میکنیم و

هفت سینمون رو توش میگذاریم.من چون هفت سینم آماده نبود داخلش رو انگور گذاشتم

من به علت اینکه اینروزا خیلی درگیر خونه و مهمونم نتونستم

تزیینشون کنم ولی شما با روبان یا نقاشی روی گونی

یا سنگ های تزیینی میتونید قشنگ ترش کنید

/ 0 نظر / 96 بازدید