کاسه یخ گلدار

ما احتیاج به گلهای رنگارنگ دوتا ظرف که با حفظ فاصله داخل هم قرار بگیرن داریم

دوتا ظرفو با کمک چسب طوری روی هم سوار میکنیم که فضای مابینش خالی بمونه تا ما بتونیم آب و

گلهارو داخلش بریزیم

من برای راحتی کارم ظرف اولی رو برداشتم و گلهارو به ترتیب چیدم کف ظرف فقط بخاطر اینکه

میخواستم گل کامل رو استفاده کنم.اگه شما فقط میخواین خود گلبرگ هارو استفاده کنید لازم نیست حتما

ظرف اول رو بردارید

حالا ظرف اولی رو سرجاش فیکس میکنیم و مابقی گلبرگ ها رو مابین فضاهای خالی میریزیم.آب رو خیلی

آروم از گوشه ظرف داخل این ظرف پر از گلمون میریزیم و میگذاریم یخچال تا ببنده

 

دست بکار شین ببینم چه شاهکاری درست میکنید.

/ 0 نظر / 215 بازدید